Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1446) przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.  

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2013-03-14)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)