Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Opłata za kontrole

Od 1 stycznia 2021 r. stosuje się nowe brzmienie  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2019, poz. 2178 z późn. zm.), zgodnie z którym przedsiębiorcy są obowiązani wnosić opłaty za czynności przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, niezależnie od tego czy w wyniku tej kontroli stwierdzono,że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Powyższe oznacza, że w każdym wypadku przeprowadzania czynności kontrolnych na granicy, tj. kontrole obejmujące artykuły rolno-spożywcze sprowadzane z krajów trzecich, przedsiębiorca obowiązany jest ponieść opłaty za czynności przeprowadzone w ramach tej kontroli.

W przypadku pozostałych rodzajów kontroli, opłaty należne są na dotychczasowych zasadach, tj. gdy w wyniku kontroli stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej wynikającym z przepisów o jakości handlowej lub wymaganiom dodatkowym zadeklarowanym przez producenta.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2021-01-27)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2021-01-27)