Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Kierownictwo

Piotr Było
 tel.: (+48) 42 636 62 40

e-mail: wi_lodz@ijhars.gov.pl

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

  1. Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji.
  2. Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za:
    • organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
    • wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi,
    • sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2024-03-08)