Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Dla rzeczoznawców

Zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rejestr rzeczoznawców jest prowadzony przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy oraz według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych. Rejestr zawiera dane osób, które nabyły uprawnienia do:

  • pobierania próbek,
  • ustalania klas jakości.

Decyzję o wpisie do rejestru rzeczoznawców wydaje Wojewódzki Inspektor JHARS prowadzący rejestr rzeczoznawców na wniosek osoby, która zdała egzamin.

W związku z powyższym należy wypełnić Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców i dostarczyć go do WIJHARS w Łodzi wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2022-01-05)