Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Ułatwienia w komunikowaniu się

Ułatwienia w komunikowaniu się przez osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Realizując obowiązki nałożone na organ administracji publicznej ustawą z dnia 19.08.2011 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20) o języku migowym i innych środkach komunikowania się Łódzki Wojewódzki IJHARS wprowadził zasady korzystania ze swoich uprawnień przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się.

  1. Uprawniona osoba lub w jej imieniu osoba właściwa, zgłasza na piśmie lub drogą teleinformatyczną z wyprzedzeniem, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, chęć skorzystania ze swoich uprawnień ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
  2. W celu ułatwienia wszelkich kontaktów przez osoby wprawnione wprowadza się druk wniosku, którego wypełnienie stanowi podstawę uruchomienia wszelkich działań ułatwiających kontakty.
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2023-03-06)