Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Sprawa:

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Przedmiot sprawy:

Wydanie Świadectwa Jakości Handlowej

Podstawy prawne:

Art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.)

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Wydział Kontroli
Tel: (+48) 42 632 55 26

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Forma zgłoszenia:

Oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.

Zgłoszenie powinno być dokonane poprzez przesłanie do tut. Inspektoratu „Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych”.

Producent lub wprowadzający do obrotu wraz ze złożeniem "Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych" winien przedłożyć potwierdzenie przelewu opłaty na konto WIJHARS w Łodzi.

Opłaty:

Za dokonanie oceny i wydanie świadectwa pobiera się opłaty ustalone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2328).

Stawki opłat za dokonanie oceny i wydanie świadectwa jakości handlowej:

Badanie organoleptyczne dokonane w miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - 28,0 zł.

Pobieranie próbki do badań laboratoryjnych - 36,0 zł.

Wydanie świadectwa jakości handlowej – 9,00 zł.

Koszty dojazdu do miejsca dokonania oceny w wysokości:

  • 8,40 zł - dla odległości do 10 km
  • 21,0 zł - dla odległości powyżej 10 km do 50 km
  • 63,0 zł - dla odległości powyżej 50 km do 100 km
  • 104,0 zł - dla odległości powyżej 100 km do 150 km
  • 146,0 zł - dla odległości powyżej 150 km do 200 km
  • 167,0 zł - dla odległości powyżej 200 km

Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem świadectwa jakości przelewem na konto WIJHAR-S w Łodzi NBP O/ŁÓDŹ 08101013710003582231000000.

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej. Po dokonaniu oceny inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej

Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-11-10)