Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z zrealizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT
Sprawa:

Podmioty realizujące inwestycje związane z wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej zapewniających wysoką jakość produktu zobowiązane są po realizowaniu inwestycji, w ciągu 30 dni kalendarzowych od wytworzenia produktu do zwrócenia się do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a w przypadku pasz do Krajowego Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki, z wnioskiem o przeprowadzenie oceny jakości handlowej.

Wydane zaświadczenie lub pisemne stanowisko ww. instytucji, stwierdzające, że nie posiadają one kompetencji do oceny jakości produktu, którego dotyczyła inwestycja realizowana przy udziale kredytu z linii NT, kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w banku w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego wydania. Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178  późn. zm.), tj. produkty rolne, runo leśne, dziczyzna, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.

Przedmiot sprawy:

Wydanie Świadectwa Jakości Handlowej

Podstawy prawne:

Art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2178  późn. zm.).

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat

Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT.
  2. Kopia umowy z kredytobiorcą  do wglądu w siedzibie wnioskodawcy.
Forma zgłoszenia:

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na wniosek zainteresowanego. Wniosek powinien być przekazany do tut. Inspektoratu. Wnioskodawca wraz ze złożeniem "Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT" powinien przedłożyć potwierdzenie przelewu opłaty na konto WIJHARS w Łodzi

Opłaty:

Za dokonanie oceny i wydanie świadectwa pobiera się opłaty ustalone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2328).
Stawki opłat za dokonanie oceny i wydanie świadectwa jakości handlowej:

Badanie organoleptyczne dokonane w miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego - 28,0 zł.

Pobieranie próbki do badań laboratoryjnych - 36,0 zł.

Wydanie świadectwa jakości handlowej – 9,00 zł.

Koszty dojazdu do miejsca dokonania oceny w wysokości:

  • 8,40 zł - dla odległości do 10 km
  • 21,0 zł - dla odległości powyżej 10 km do 50 km
  • 63,0 zł - dla odległości powyżej 50 km do 100 km
  • 104,0 zł - dla odległości powyżej 100 km do 150 km
  • 146,0 zł - dla odległości powyżej 150 km do 200 km
  • 167,0 zł - dla odległości powyżej 200 km

Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem świadectwa jakości przelewem na konto WIJHAR-S w Łodzi NBP O/ŁÓDŹ 08101013710003582231000000.

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej. Po dokonaniu oceny inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej

Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)