Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Dokonywanie oceny i wydawanie świadectw zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich
Sprawa:

Dokonywanie oceny i wystawianie świadectwa zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich

Przedmiot sprawy:

Wydanie świadectwa zgodności lub protokołu niezgodności

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011 str. 1 z późn. zm.)

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Wydział Kontroli
Tel./fax: (+48) 42 632 55 26

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich

Forma zgłoszenia:

Kontrole świeżych owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do krajów trzecich WIJHARS przeprowadza po otrzymaniu od eksportera zamierzającego dokonać wywozu owoców i warzyw do krajów trzecich – zgłoszenia tego zamiaru, do Wojewódzkiego Inspektora JHARS

Opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny, czy świeże owoce i warzywa spełniają wymagania normy handlowej i po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:

  • Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
  • Protokół niegodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw – jeśli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-11-10)