Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzonych z krajów trzecich
Sprawa:

Kontrola jakości świeżych owoców i warzyw sprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich

Przedmiot sprawy:

Wydanie świadectwa zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw lub protokołu niezgodności

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011 str. 1 z późn. zm.)

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Wydział Kontroli
Tel./fax: (+48) 42 632 55 26

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich

Forma zgłoszenia:

Kontrola jakości świeżych owoców i warzyw sprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich jest przeprowadzana po zgłoszeniu, przez przedsiębiorcę zamierzającego dokonać wwozu świeżych owoców i warzyw, tego zamiaru do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS

Opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony Inspektor dokonuje oceny, czy świeże owoce i warzywa spełniają wymagania normy handlowej i po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor sporządza:

  • Świadectwo zgodności – jeżeli jakość towaru jest zgodna z obowiązującą normą handlową,
  • Protokół niegodności – jeżeli jakość towaru jest niezgodna z obowiązującą normą handlową.
Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-11-10)