Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Wniosek o wystawienie zaświadczenia o pochodzeniu mięsa wołowego z dorosłego bydła płci męskiej
Sprawa:

Złożenie wniosku o wystawienie świadectwa  dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej.

Przedmiot sprawy:

Wydawanie Świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej (Rozporządzenie (WE) nr 433/2007).

 Wydanie Świadectwa  dla  mięsa bez kości z ćwierci tylnych z dorosłego bydła płci męskiej ( Rozporządzenie (EWG) nr 1359/2007).

Wydanie Świadectwa dla mięsa bez kości z ćwierci przednich z dorosłego bydła płci męskiej (Rozporządzenie (EWG) nr 1359/2007).

Podstawy prawne:

Art. 17b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.).

Wydział: Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Inspektoratu
Tel./fax: (+48) 42 636 62 40

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej.

Forma zgłoszenia:

Świadectwa są wydawane na wniosek przedsiębiorcy, złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Inspekcję. Zainteresowana strona dokonuje zgłoszenia na minimum 24 godziny przed planowanym ubojem zwierząt.

Opłaty:

Za dokonanie czynności związanych z oceną mięsa wołowego i wydanie zaświadczeń pobiera się opłatę ustaloną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydanie świadectw jakosci handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat ( Dz. z 2015 r. poz. 2328).

Stawki opłat za dokonanie oceny i wydanie świadectwa jakości handlowej:

Badanie organoleptyczne dokonane na miejscu oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego- 28 zł.

Wydanie świadectwa - 9,0 zł.

Koszty dojazdu do miejsca dokonania oceny w wysokości:

8,40 zł. - dla odległości do 10 km

21,0 zł. - dla odległości powyżej 10 km do 50 km,

63,0 zł.- dla odległości powyżej 50 kg do 100 km,

104,0 zł. - dla odległości powyżej 100 km do 150 km,

146,0 zł. - dla odległości powyżej 150 km do 200 km.

167,0 zł. - dla odległości powyżej 200 km.

Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem zaświadczenia przelewem na konto WIJHARS w Łodzi NBP O/Łódź 08101013710003582231000000

Sposób załatwienia sprawy:

Wyznaczony Inspektor dokonuje kontroli i wystawia ww. dokumenty.

Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:
Wydział Kontroli
ul. Rewolucji 1905 r. 59, 90-216 Łódź
tel.: (+48) 42 632 55 26
fax: (+48) 42 632 55 26
Pliki do pobrania:
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)