Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Wykaz spraw

Tytuł:Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania próbek artykułów rolno - spożywczych, ustalania klas jakości.
Sprawa:

Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę w zakresie pobierania prób artykułów rolnych-spożywczych, ustalania klas jakości.

Przedmiot sprawy:

Wydanie zaświadczenia, pieczątki i decyzji o wpisie do rejestru rzeczoznawców.

Podstawy prawne:

Art. 35. ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2016 ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 444).

Wydział:
,
Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Inspektoratu
Tel./fax: (+48) 42 636 62 40

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie na egzamin kandydata na rzeczoznawcę

Opłaty:

Egzamin- 5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP " Monitor Polski" za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu.

Sposób załatwienia sprawy:

Osoby, które złożyły zgłoszenie na egzamin zostaną poinformowane pisemnie o terminie egzaminu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Kontroli - tel. (+48) 42 632 25 73.

Wydział odpowiedzialny
za załatwienie sprawy:

,
Uwagi:

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie można się ubiegać o wpis do rejestru rzeczoznawców. W tym celu należy wypełnić Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców i przekazać go do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową nalezy dokonać na konto Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, Getin Noble Bank S.A. w Łodzi,

nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-12)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-09-22)