Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Obowiązek zgłaszania, podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.)podjęcie działalnosci gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce lub siedzibę zgłaszającego.
Nie zgłoszenie wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi naraża prowadzącego działalność gospodarczą na karę grzywny (art. 40 ust. 1 pkt. 5).

Sposób realizacji

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez IJHARS.

  Zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 59, 90 -216 Łódź, tel./fax 42 636-62-40, e-mail: wi_lodz@ijhars.gov.pl

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)