Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008. Oznacza to, że system działa łącznie z systemem zarządzania jakością.

Istotą systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym jest dobrze prowadzona analiza ryzyka zagrożeń korupcyjnych w poszczególnych procesach, określanie środków zaradczych dla zagrożeń, których ryzyko wystąpienia przekracza ustaloną wartość. Jeśli macie Państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi, prosimy je przekazać:

  • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
  • pocztą elektroniczną na adres: wi_lodz@ijhars.gov.pl,
  • telefonicznie pod numer: (+48) 42 632 55 26.
Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2020-04-21)