Drukuj Drukuj Powiększ czcionkę Pomniejsz czcionkę

Instrukcja obsługi

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Łodzi, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zgodnie z art. 9 ust. 2 posiada własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Strukturę podmiotowych stron BIP szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.z 2007 r. Nr 10 poz. 68).

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone z lewej i prawej części strony. Dostęp do wszystkich informacji, które zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi powinien umieścić na stronach BIP, jest zapewniony poprzez menu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek lub, o ile jest to możliwe, w formie ustnej lub pisemnej bez składania pisemnego wniosku.

Nie są udostępniane: dane techniczne, technologiczne lub handlowe, których ujawnienie mogłoby naruszyć przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub dane jednostkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Informację wprowadził(a): Ewa Molenda (2012-07-06)
Informację zmodyfikował(a): Ewa Molenda (2024-01-30)